Nang Lumisan si YolandaBigla na lamang siyang dumating na di inaasam at hindi inaasahan.  Ilang araw na rin siyang laman ng mga pahayagan at bukambibig ng karamihan.  Siya na raw yata ang pinakamalakas na tatama at sasalpok sa lupa.

Ang bagyong si Yolanda.

Hanging di mawari kung saan patungo’t papunta.  Ulan na walang patid at humpay.  Baha na lampas sa dalawang palapag ng gusali.  Kadiliman, karimlan, kabalisahan.

At sa pagsilip ng liwanag ang malumong nasaksihan ay pighati’t kamatayan.  Nagkalat ang mga nawasak at nasirang tahanan.  Naghilera ang mga labi ng mga taong hininga’y kagyat nagwakas.  Sa bawat dako, panig at sulok nakakapanglaw na maunawaan ang tumpok, tambak at salansang kaguluhan.

Kunot noo at luha ang mga namagitan.  Tanong ng karamihan kung bakit nanalasa ang bagyo sa kanilang lupain at bayan.  Luhang mga umagos ay pawang mga kalasag sa mga tanong na parang walang kasagutan.

Nakita man ang bagsik ng unos ni Yolanda, nasaksihang muli ang pakikiramay at pakikidalamhati ng mundong kapatiran.  Tinawag siyang Haiyan—tunog at diwa ay dayuhan.  Dahil totoo nga naman.  Walang Yolandang magnanais at mamiminsala ng tulad na nasaksihan.  Haiyan—hindi taga rito, hindi taga atin, dayuhan.

Dayuhan man ang bagyong dumating, mga dayuhan din ang nagkapit bisig na sumaklolo’t dumamay.

Sa paglipas ng panahon nanumbalik ang dating mundo at liwanag sa lupang nasira at nagkawatak watak.  Daandaan, libo libo, milyon milyong biyaya ang umagos at dumaloy tungo sa mga kamay na taimtim na tumatanaw ng utang na loob sa mga taong mapagkaloob at mapagbigay.

Lumipas na si Yolanda.   Lumisan na si Haiyan.  Pagsibol at pag-ibig ang muling nasaksihan.

Isang daang araw matapos ang bagyo, nakilala ko ang balong si Nestor Vergara at ang biyudang si Rhoda Pulga, parehong nawalan ng asawa sa bagsik ni Yolanda.  Dating magkaibigan ngayon ay nag-iibigan.  Dating iba ang minahal ngayon sila ay nagmamahalan.   Dating sigalot na dala ngayon ay iba ang bumababalot.

Bukang liwayway sa karimlan.  Muling pagkabuhay sa kamatayan.

5 June 2014

No comments: