Kung Bakit Hindi Ako Magiging Monsignor
Hay sayang!

Inaasap ko pa namang makapagsuot ng pula na may sash pa.  Parang masayang pakinggan na tawagin akong Monsignor, sabay abot ng mga tao sa aking kamay at magmamano sa kanilang noo.  Parang mas lalong hahaba ang pangalan ko nito--initials sa unahan at initials sa hulihan.

Nguni't hindi mangyayari.  Ayaw ng Santo Papa.  Maliban lamang kung ako'y animnapo't limang taong gulang na.

Naman, naman!  Sa 2030 pa yan.

Baka si Kris Aquino na ang Pangulo ng Pilipinas noon.  Ilan pang gulo ang ipapanalanging kong magkaroon ng kalutasan?  Ilan pang kanin ang kakainin, sakong bigas na papasanin, lata ng sardinas na bubuksan at ihahain?

Buhay pa kaya ako noon?

Ngunit sa totoo lang talaga.  Wala akong balak na maging Monsignor.  Hindi ko iniisip at ayaw kong isipin.

Dahil ang talagang nais ko ay maging Santo Papa.  At ito ay ninanais ko noon pa sa kaisa isang dahilan lamang, at kapag natuluyan ang dahilang ito ay magbibitiw kaagad ako sa pagiging Santo Papa.

Gusto kong gumawa ng shrine sa Atlantic City. 

Mas maraming nananalangin doon kaysa sa ating mga simbahan--'Panginoon, sana naman ako'y manalo.'  Mas maraming nawawalan ng karamdaman kapag binanggit mong pupunta kayo sa mga casino doon.  Lumilinaw ang mga mata at nakakarinig ang mga binging tenga ng mga lolo at lola.  Nagiging isang milagrosong lugar kung iisipin nga naman. At saka maraming taong walang pakundangang magbigay ng kanilang mga pinaghirapang pera sa mga nagugutom na slot machines.  

Pero, hindi rin ito mangyayari.  Ayaw ng Panginoon ng ganoong pagnanais.

Makatwiran rin ang ginawang pagbabago ng Santo Papa.  May mga obispo kasing inabuso ang sistema.  Yung mga paring malapit sa kanila, batang bata pa nga, kasisilang pa lang galing sa seminaryo, ay Monsignor na.

At may mga pari namang ang hinahanap lamang ay titulo, ambisyon at kanilang pansariling layon.

Kaya tuwang tuwa na ako sa pagiging Padir.  Padir sa Ingles o Tatay sa Tagalog.

Tatay sa karamihan--bata man o matanda.  Tatay kung tagurian--paggalang man o pagtukoy sa kahihinatnan.  Tatay--tulad ng pagsunod sa Dakilang Tatay na ipinakilala sa atin ng Panginoong Hesus.

Si Hesus ang tanging Monsignor.  Dahil ang salitang Monsignor sa Pranse ay nangangahulugang ang Aking (mon) Panginoon (Signor).  Si Hesukristo, ang ating Panginoon.

Hesukristo, Mon Signor!

8 January 2014


No comments: