Nang Mabingi si Lady Gaga


Masama bang takpan ko ang aking tenga kung naririndi na ako sa tinig mo?  Masama bang ipikit ko ang aking mga mata kung ayaw ko nang masilayan ang mukha mo?  Masama bang itikom ko ang aking bibig kung ayaw ko nang sayangin pa ang mga salitang sasabihin ko?  At masama bang isara ang sarili ko kung matagal na akong naghihintay at nag-aasang ika’y magbago?

Nakita mo akong nakatakip ang tenga, nakapikit ang mga mata, nakatikom ang bibig at sinabi mong nasaktan ka?  Ba’t hindi mo naisip na matagal ko nang inasam na maging bingi, bulag at pipi kung kaharap kita nang sa gayon ay maging tama ang pag-iisip ko?  Ba’t hindi mo naisip na kung maaari nga lang maranasan mo kung paano ang makarinig ng nakakabinging mga salita sa iyo, makakita ng kasamaang ipinakita mo at makadulot ng sakit gawa ng mga sinabi mo?

Ngunit di ko ginawa.  Hindi ko ninais na mangyari sa iyo.  Hindi ko ipinalanging maranasan mo.  Dahil tao ka at tao rin ako.  Ginagalangan kita at sana’y dapat galangan mo rin ako.  Kung nasaktan ka, nasaktan rin ako.  Kung naramdaman mo, naramdaman ko rin. Pareho tayong may puso at damdamin. 

Kabutihang-asal ay kabutihang-aral.  Itinuro ito ng aking mga magulang.  Mariing idiniin ng aking mga guro sa paaralan.  At pinagtibay na ipinid sa aking murang isipan ng mga turo sa simbahan.  Marahil nakalimutan mo na.  Saan nga ba nagkamali ang Nanay at Tatay mo?  Saan nga ba nagkulang ang mga guro at paring nagpahalaga sa iyo?

Kung sakali mang ako ang nasa kalagayan mo, iba ang mararanasan mo.  Kung sakali mang ikaw ang nasa kalagayan ko, iba ang mararamdaman mo.  Kung sakali mang nagkaiba ang ating mga landas at ikaw ang nangangailangan ng tulong ko, mas mangingibabaw ang pagmalasakit ko sa iyo.

Masama bang mas matindi ang pagtitimpi ko?  Masama bang iwasan ko ang pag-aalboroto mo?  Masama bang talikuran ko ang pagmumura at paninira mo?

Ayaw kitang patulan.  Mabuti pang magtakip ng tenga.  Mabuti pang mabingi ako.  Kung maaari nga lang, mabuti pang mabulag ako huwag lamang makita ang nakakarinding pagmumukha mo.

Bilang panghuli, maaari ba kitang tawaging Lady Gaga na lamang?  Lady bilang paggalang sa iyo.  Gaga naman bilang pag-alala noong tawagin mo akong gago.  At sana naman bingi ka na lang nang di mo na marinig ang mga hinaing na ito, bulag ka na lang nang di mo na mabasa ang mga dalamhati kong ito, Ginagalangan na Lady Gaga.

12 March 2012

No comments: