Bato

Batong bato na ako sa pakikinig tungkol sa bato. May mga batong matutulis at may mga batong mapupurol. May mga batong matitigas at may mga batong nalalagas. At may mga bato namang kasingliit ng batobalani at mga batong kasinglaki ng buwan.

Naiiba ang mga batong nakita ko. Kinilala, kinausap at kinaibigan. Hinulma, inukit at inayos. Minahal, nasaktan at nakamit ang kamalayan na hindi inaasahan.

Paano nga ba naman maaayos ang mga nagkalat na bato sa paligid at hihilahin pataas sa mataas na bulubundukin? Paano nga ba naman mauukit ang mga batong matitigas at dahan dahang sasalansanin sa pagawa ng bakod, bahay at bakuran? Paano nga ba naman aayusin ang mga batong palaging hidwa ang lindol, paguho ng lupa at pagsubok ng ulan?


Ngunit ginawa ito ng mga Inca. Sabi ni Edgardo, ang mananalaysay namin sa Machu Picchu. Sa bundok naililok ang isang lupaing bayawak ang hugis sa kalangitan. Sa bundok naiukit ang isang sagisag ng di maiwaksing lipunan. Sa bundok nakaugat ang isang lahing di mawari ang isipan.

Maraming kagamitan ang bato. Bato ang ginamit noon sa pagsindi ng liwanag at paglikha ng apoy. Bago pa dumating ang mga Inca. At bago pa magsalaysay si Edgardo na parang walang katapusan. Bato rin ang ginamit na pamukol sa mga kalaban. At bato ang ginawang panangga at kalasag ng katawan.

Ilang beses ring lumitaw ang bato sa Banal na Kasulatan. Bato ang ipinukol ni David sa higante. Bato ang ipupukol sana ng mga taong tsismosa’t pakialamera sa babaeng nahuling may kasiping na iba. Bato ang ginawang pang-akit ng demonyo sa Panginoong Hesus.

Nang banggitin ni Hesus ang batong tinanggihan ng kanyang mga ninuno ang siyang naging saligan ng lahat, tinukoy Niya ang kanyang sarili. Bato rin ang ginawang batayan ng Panginoon nang unang hinulma ang Banal na Simbahan. Tinawag niya si Simon Pedro sa kaniyang bagong pangalan--Kephas, Bato.

Hanggang sa ngayon, paghahalintulad sa bato ang ginagawang batayan ng Santo Papa at mga Obispo sa tuwinang magpahayag sila ng aral tungkol sa kabutihang-asal at pananampalataya. Sa katunayan, ang salitang katedral ay hango sa salitang ang kahulugan ay bato.

Kaya marahil tama si Edgardo na hanggang ngayon ay salita pa rin ng salita tungkol sa bato. Kung tutuusin nga naman, kahit walang salaysay ng mga Inca, kahit walang tanawin tulad ng Machu Picchu, paano nga ba naman maipapahiwatig ng mas malinaw sa ating buhay at pananampalataya kung wala ang bato?

2 November 2011

No comments: