Tanong

Mausisa ang Pilipino. Mapagtanong. Para bang nais at kinakailangang malaman ang lahat ng tungkol sa iyo at sa buhay mo.

Kung wala ka pang nakikitang kasama at ika'y nasa tamang gulang na, ang tanong na may kahalong pintas ay ganito "Wala bang nagkakagusto sa iyo? Hindi naman masyadong nadaganan ang ilong mo. Nakikita pa ang butas." At kapag lalaki naman ang kaharap ay sasabihing, "Bakla ka ba at wala ka pang kasintahan? Magpari ka na lang kaya."

Diyan nalalaman kung minsan ang tingin natin sa mga dapat maglingkod sa Panginoon. Dahil ilang beses nang nabasted ng iba't ibang nililigawan, magpari na lang. Dahil walang kasintahan, magpari na lang. Dahil parang bakla, magpari na lang. Kaya siguro, kulang na ang bilang ng mga pari. Karamihan na ay may mga kasintahan. Naubos na ang mga bakla.

At kung magkataon mang matagal na kayong nakikitang may kasama, ka-date at kadugtong hininga, ang tanong ay ganito, "O kelan ba kayo magpapakasal? Matagal na kaming hindi nakakahigop ng sabaw ng baka." Sabaw ng baka lang pala ang dahilan ng kanilang pagtatanong. Bulalo lang pala ang hilig, hindi ang kabanalan ng pagpapakasal.

Kapag nakasal na at napapansing wala pang anak, magtatanong kaagad ng ganito, "May sakit ba ang isa sa inyo at wala pa akong nakikitang tsikiting? Baog ka ba? Bagsak na ba ang Bataan?" Iniisip nila marahil na palaging nakasiping sa kama ang mga mag-asawa kapag nakasal na. 24/7. Parang convenience store, bukas sa lahat ng oras at araw. Daig pa ang mga kuneho.

Nabiyayaang mabigyan ng anak, ang susunod na tanong ay, "Kelan ba nyo dadagdagan ng kalaro ang batang ito?" Tingin naman nila laruan lang ang bata. E kung sagutin ko kaya ng ganito, "Ikaw na lang kaya ang magbuntis, mag-alaga at magpalaki ng susunod?”

Hindi pa sila tapos kahit na parang nais mo ng pasakan ang bungangang may dagdag na katanungan. Karamihan sa mga ito'y nagsisimula sa bakit. Bakit ba kayo naghiwalay? Bakit ba kayo nag-away? Bakit ba siya namatay? Mga katanungang wala ang sagot ko at wala ang simula. Wala po. Hindi na po kami nagsisiping at palagi na po kaming hiwalay. Wala po. Hindi ko lang po siya sinasagot kaya po kami nag-away. Hindi ho. Hindi dahil sa kami'y nagaway at naghiwalay kaya siya namatay.

Sasabihin ko pa ba ang mga dahilan at kasagutan sa mga taong wala namang pagmalasakit sa hirap kong dinatnan? Na kami'y nagkahiwalay dahil palagi siyang wala sa aking buhay? Na kami'y nag-away dahil wala akong maisagot sa biglaang paglamig ng aming pagsasama? Na kaya siya namatay ay dahil sa nakausling pako sa dingding na siyang bumaon sa kanyang batok nang bigla siyang tumango at higupin ang sabaw ng balut?

Kung sabagay, mapagtanong rin ang Diyos, na siyang gumawa ng tao, na siyang naglilok ng Pilipino. Hindi lang niya pinili, kundi pinong pinong pinili. Pili na, pino pa. “Nasaan kayo?” tanong Niya kay Eba at Adan. “Nasaan ang kapatid mong si Abel?” tanong Niya kay Cain. “Tatalikuran niyo ba ako?” tanong ni Hesus sa kanyang mga alagad.

“Nahiya kami dahil kami'y hubad,” sagot ni Eba at Adan. “Ako ba ang tagabantay ng aking kapatid?” tanong at sagot ni Cain. “Hindi po,” sabi ng mga alagad. “Hindi ka namin tatalikuran, Panginoon,” sagot nila bago ang badya ng kamatayan.

Ito ang sagot nila at dapat sagot din natin sa naglaan ng buhay. Ito ang sagot nila at dapat sagot din natin sa pangako ng buhay. Ito ang kanilang sagot. Hindi po. Na marahil sa ating panahon at sa ating dako ay isa pa ring tanong.

Hindi po?

23 September 2011

No comments: