Kaluluwa

Iba’t ibang gayak, iba’t ibang suot, iba’t ibang anyo. Nangyayari ito tuwing malapit na ang Araw ng mga Santo at Araw ng mga Kaluluwa. May mga gayak na pang-Disney. May mga suot na pangtakot. May mga anyo ring nangangailangan ng tanong—“Sino o ano ka ba?”

Maskara ni Elvis ang suot ko noong isang taon. Mura lang ang bili. Kaltas ng isasarang tindahan. Kuhang kuha ang buhok ng nasirang mang-aawit. Phantom naman sa taong ito. Kalahating mukha kaya kalahati rin ang bayad. Dinagdagan ko na lang ng tuxedo. Marahil, sa mga hindi kilala si Phantom iisiping para akong ikakasal at nasabuyan lang ng asido ang mukha kaya ganoon at kalahati.

Ngunit sa iba’t-ibang anyo, may nakasalaming katotohanan. Sa buod at lalim ng mga suot ay nakaukit ang isang lubos pa ang lalim at buod. Nagbabadya ang isang matagal nang nakahimlay at hindi kayang bahiran ng kahit ano mang anyo, suot at gayak : ang kaluluwa.

Maraming kuwento ang kaluluwa ng tao. Marami tayong malalaman sa kaluluwa ng tao.

Una sa lahat, ginawa ng Diyos ang kaluluwa natin. Nang hinipan niya ang hininga ng ating mga magulang, nabuo tayo’t nagising sa sinapupunan ng mga katuwang niya sa paglikha. Hindi masasabing gawa-gawa tayo ng tao, dahil hindi kaya ng kahit ano mang siruhano ang gumawa na lalabis pa sa isang bagay. Hindi masasabing gawa-gawa tayo ng tao, dahil hindi rin kaya ng kahit ano mang manggagamot ang tumuklas na lalabis pa sa gamot at agham.

Diyos lamang ang makakaangkin sa kaluluwa ng tao dahil siya lamang ang may gawa. Kaya nga’t labis ang tukso ng demonyo na angkinin tayong hindi kanya, na angkinin ang taong hindi nararapat sa kanya.

Para sa Diyos ang tao. Ang kaluluwa ng tao ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ang Diyos. Ang kaluluwa ng tao ang dahilan kung bakit nasaktan, napako at namatay ang kaisa-isang Anak niya. At ang kaluluwa rin ng tao ang dahilan kung bakit hanggang ngayon mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos, talikuran man natin siya o hanapin.

Walang kamatayan ang kaluluwa kung kasama ang Diyos, dahil sa Diyos walang kamatayan. Walang hanggan at walang tapos ang ating kaluluwa kung kasabay ang Diyos, dahil walang hanganan ang Maykapal, walang katapusan ang magpakailanman.

At higit sa lahat, sa katapusan ng panahon, magkakaroon tayo ng panibagong katawan sa panibagong buhay. Kamatayan ang magiging tulay sa kinabukasan. Kamatayan ang magiging kaibigan. Kamatayan ang magiging sagot sa biyayang bigay o sa kasalanang balakid.

Elvis man o Phantom. Spiderman o Superman. Pirata o Pangulo. Iba’t-ibang gayak man o iba’t ibang anyo. Sa buod at lalim ng lahat ang tugon at pangako ay nakalaan.

Kaluluwa mo at kaluluwa ko. Kaluluwa nating pag-aari ng Diyos na balot ng iisang anyo at gayak—ang pag-ibig niyang mapagbigay, ang pagmamahal niyang magpakailanman.
4 November 2008

No comments: