Nanay

Manuela ang pangalan ng Nanay ko at Nena ang kanyang palayaw. Kapapasok pa lang ng bagong taon nang nanganak si Lola Julia. At dahil isang linggo pa lang ang nakalipas nang gunitain nila ang Kapaskuhan, galing sa isang tawag kay Hesus ang naging pangalan ni Mama--Emmanuel o sa babae, Manuela, na ang ibig sabihin, ang Diyos na nasa piling natin.

Malaki ang utang na loob ko sa Nanay. Siya ang larawan ng Diyos sa akin. Sa piling niya, naranasan ko kung paano magmahal ang Diyos. Sa aruga niya, naramdaman ko kung paano magpahayag ang Maykapal ng pag-ibig.

Dahil kay Mama, natutunan ko ang kahalagahan ng babae sa mundo. Kung walang babae, wala tayong lubos na kaalaman tungkol sa pangangalaga, pag-aaruga at pagmamahal. Kung walang babae, pilay at bulag ang daigdig. Kung walang babae, walang saya, walang sigla at walang ligaya ang buhay.

Kaya sa pangungulila at kalungkutan ni Adan sa kanyang paraisong daigdig, babae ang kulang. Sa likod ng ligayang dulot ng sari-saring halaman at iba’t-ibang klase ng hayop, sadlak pa rin sa karimlan ang kanyang katauhan. Kung kaya sa angking dalamhati at kimkim na pighati, narinig ng butihing Panginoon ang kanyang hinagpis at naranasan ang kanyang lumbay.

Dumating si Eba. Gawa ng Diyos. Kawangis niya upang makasama. Kapareho niya upang makapaglikha ng panibagong buhay. Kapiling niya upang makapagdibuho ng panibagong kulay sa daigdig.

Babae ang kaganapan ng paglikha. Hindi natapos ang gawain ng Diyos hanggang dumating ang babae sa buhay ng lalaki.

Kung lalaki ang panday ng tahanan, ang babae ang siyang dibuho. Kung lalaki ang haligi ng bahay, ang babae naman ang siyang baytang. Kung lalaki ang nagpunla at nagdilig ng buhay, ang babae naman ang tagapagyaman at tagpagtangkilik nito.

Babae man si Eba na natuksong talikuran ang utos ng Diyos, babae rin si Maria na mapagpalang tumugon sa tawag ng Diyos. At kung lalaki man ang unang tinawag na maging apostol ni Hesus sa katauhan ni Andres, si Maria na taga Magdala naman ang unang namalita na si Hesus ay buhay.

Malaki ang pagkakaiba ng lalaki at babae, ngunit ganap naman ang pagiging isa nito. Galing sa kanila’y nagbunga’t natupad ang mithiin ng Diyos na maging mapagbigay ng sarili at magmahal ng sobra pa sa sarili.

Dahil kung tutuusin nga naman, ang pagmamahal ay isang pagbibigayan. Mapagbigay ang Diyos at ginawa ang tao. Mapagbigay ang Diyos at naganap ang tao. Mapagbigay ang Diyos at may babae sa daigdig na ito.


3 October 2008

No comments: