Patay kung patay

Paano nga ba ang mamatay? Wala pa akong kilalang tao na namatay at bumalik ulit sa mga buhay upang magbigay salaysay ng kanyang kamatayan. May mga taong muntik ng mamatay. May mga taong halos tatlong hingalo lamang ang lamang sa imbalsamador at sepulturerong naghihintay. May mga taong dumaan na sa bingit ng kamatayan. Ngunit, hindi talaga sila totoong patay. Dahil kung namatay nga sila, tapos na ang lahat.

Ibang daigdig na. Ibang tatahakin. Ibang landas. Ibang daigdig. Ibang galaw.

Ang kamatayan ang katapusan ng lahat. Sabi ng iba, upang maibsan ang takot sa kamatayan, ito ay maihahalintulad sa pagtulog sa paanan ng Maykapal. Walang nararamdaman. Walang saloobin. Walang tinatanaw. Parang isang panaginip na walang umagang sasalubungin. Parang isang pagtalikod sa kahapong walang kahulugan.

Iisa lamang sa kaalaman natin ang namatay at bumalik ulit upang isalaysay hindi ang kanyang kamatayan, kundi ang buhay na walang hanggan. Ito ang Panginoong Hesus.Sa kanyang pagkabuhay na muli, wala siyang isinaad tungkol sa kalungkutan, lagim at panganib ng kamatayan. Sa halip, kanyang isinaysay ang buhay na nakalaan sa mga taong nababalot ng pangamba, pag-alala at panganib.

Kaya walang dapat ikatakot sa kamatayan. Hindi ito kaaway na dapat kasuklaman. Ito ay isang kaibigan na nararapat tanggapin at pakisamahan. Dahil walang makakalagpas sa kamatayan. Walang makakaloko sa kamatayan. Walang makakatakbo sa kamatayan.

Kung ang kamatayan ay mahinahong hinarap ng ating Diyos, matutuhan din nating angkinin ang bagsik nito. Dahil wala sa kamatayan ang ating hinahanap at hinaharap. Lampas dito. Nagkakaroon muli ng buhay kung tayo ay mamatay. At mangyari mang dugtungan pa ang ating kapira-pirasong hininga sa sandaling tayo ay malapit nang mamaalam, wala pa ring saysay hangga’t hindi nakakamit at nadarama ang totoong buhay.

Ginawa ng Diyos ang tao para sa kanya. Upang alamin, mahalin at paglingkuran Siya. Ang kasiyahan ng kaluluwang gawa Niya ay magkakaroon lamang ng katuparan sa buhay na Kanyang ipinangako. Ang kaligayahan ng taong laong likha Niya ay magkakaroon lamang ng tagumpay sa ikalawang buhay.

Buhay na walang hanggan. Buhay na walang tapos. Buhay na walang kamatayan.2 November 2007

No comments: