Bato

Pamukpok. Panghilod. Pangtaboy. Bato.

Rafael ang tunay na pangalan ni Raffy. Madaling tandaan. Galing sa pangalan ng anghel. Marcelo naman si Bong. Marahil galing sa pangalang Marso o Marcel. Kamag-anak yata ni Bong si Captain Marvel. Tatlo kaming magkakasama isang gabing inakyat naming nananalangin ang Bundok Podbrdo sa Medjugorje. Kahit madilim na at mistulang tulog na ang langit, wala kaming takot. Paano ka nga naman ba matatakot, sabi ko sa sarili, kung kasama mo ang isang anghel at isang Captain Marvel.

Bato ang kahulugan ng pangalan ko. Ingles ng Pedro. O sa ibang salita, Kephas. Ito ang pangalang bigay kay Simon, apostol ng Panginoon na naging simulain ng simbahang batuhan. Lakas na bigay sa tuksong dulot ay kahinaan. Tigas ng loob sa sariling ang kalaban ay kasalanan.

Medyo humihingal pa si Bong nang ipahayag niya ang kanyang kuro-kuro tungkol sa bato. Ang pagharap sa buhay, ayon kay Bong, ay parang pagtahak sa iba’t ibang batuhan. Habang paakyat, sari-saring hugis at kumpol ng bato ang unti-unti at dahan-dahang maglalalabasan. May matutulis at may malalaki. May mga nakakasugat at may mga nakausli. May tumatantiya at may kumukubli. Tulad din ng pag-akyat sa aklat ng buhay.

Dagdag naman ni Raffy na upang marating ang tuktok, isang bagay lamang ang kinakailangang tandaan: dapat dahan-dahan sa yapak at hakbang. Huwag magmadali. At nararapat na tutukan ang inaapakang bato. Tulad din ng pagsalamuha sa iba’t-ibang problema at suliranin. May nakakasugat at may ikinukubli na lamang. May mga malalaking nakakapuwing at may mga maliliit namang nakakahadlang. Sa lahat ng ito, nararapat at nauukol ang masusing pag-iisip, kalakip ang taimtim na dasal at panalanging banal.

Simulain ng isang gusali, tulay at himlayan. Bato.

Hindi madali ang buhay. Nakakahingal. Kung minsan, nakakapatid ng hininga. Hindi madaling tapakan ang batong nagsusulputan. Hindi madaling ikubli ang batong gumugulantang. Ngunit sa bawat batong maapakan, dagdag ang isang simpleng yapak na kahit dagundong man ng mabibigat na hakbang ay di kayang palitan.

Magkakaiba ang ginawa naming mga landas, paakyat man o pababa sa batuhang bundok. Si Raffy ay bihasa na parang Scout Ranger na rumaragasa, habang kami naman ni Bong ay parang mga Cub Scout na sa bawat hininga ay hinuhugot ang mag-asawang hingal, na sa bawat hakbang ay nagsasagutan ang mga paang naghihikahos sa paglakbay.

Tulad din ng pagyakap sa buhay. May iba sa atin na parang hindi kayang pigilin ng pagkakataon at panahon, habang ang iba naman ay dahandahang sumasayaw sa indayog ng kahapon at bukas.

Katakot-takot at kakaiba ang nagagawa ng bato sa buhay. Sa kabutihan man o sa kasamaan. Sa pag-indayog sabay sa hangin o sa pagbulusok kaakibat ang bituin. Sa pag-asam at pagnanasa, sa pagtuligsa at pagtalima.

Pabigat, palamuti, palaman ng buhay.

Bato.


6 August 2007

No comments: