Simple

Hindi maaaring simple ang buhay. Masalimuot ito. Kumplikado. Nakapako sa iba't-ibang bahagi at pananaw. Nakikita sa iba't-ibang kulay ng tao. Namamasdan sa iba't-ibang parte ng mundo.

Halimbawa na lamang ang isinasabi ng kanta: Mahal mo siya, mahal niya ay iba. O, di ba kumplikado? O di kaya'y mahal mo siya at mahal ka niya ngunit pareho kayong nakatali na. Mas kumplikado ata ito.

Pero, tulad ng pag-ibig, bulag ang karamihan sa atin. O maaaring nakakita ngunit nakapikit ang mata. Gising ngunit nagtutulog-tulogan.

Kaya marami tayong alam na kaibigan, kababata, kapanalig at mahal sa buhay na maaring hihigit pa sa mga kwento ng Maalaala Mo Kaya. Mga taong nakahandusay sa mga pinitas na panaginip at pangarap.
Kuwento ng isang asawang nahihirapang harapin ang kanyang napangasawa dahil natutunan nang mahalin ang iba. Babaeng matagal ng naghihintay iwanan ng kanyang minamahal ang asawa't pamilya upang makapagsimula rin sila. Lalaking walang nararamdaman sa tawag ng kanyang damdamin habang pilit na pinapakinggan ang tugon ng pagkakataon.

Kilala natin sila. Sa tingin nati'y mga bulag. Ang kanilang pagkabulag tayo lang ang nakakakita. Ngunit, baka hindi sila talaga tunay na bulag. Baka tayo ang nasa kawalan. Baka nga simple lang talaga ang buhay. Hindi masalimuot. Hindi nakapako sa iba't-ibang pananaw.

Ang makinig sa tawag ng pagkakataon. Simple lang. Ang tugunan ang sibol ng damdamin. Simple lang. Ang harapin ang katotohanan na kung minsan ay mapanganib. Simple lang.

Kung sabagay at kung tutuusin, bulag ang taong walang pag-unawa sa damdamin ng iba. Bulag ang taong walang pakiramdam sa paghihirap ng iba. Bulag ang taong walang pagmalasakit sa mga taong nagmahal, natumba at naging makasalanan.

Simple lang ang katotohanan. Walang komplikasyon. May kahirapan at mapanganib kung ayaw harapin ito.

Ba't pa mamahalin ang taong may mahal namang iba? Ba't pa patatagaling umasa na iwanan ng mahal mo ang mahal niya kung wala namang patutunguhan ang buhay na inaakala? Ba't pa dinaramdam ang tawag ng puso kung wala namang katugonan ang pagkakataon?

Simple lang ang pag-ibig, kung mamarapatin. Simple lang ang pagmamahal, kung tutuusin.

Tulad ng Panginoon. Nagmamahal sa mga taong may mahal ding iba. Tulad ng Panginoon. Nagmamahal at umaasa na magisnan natin ang wagas na pag-ibig. Tulad ng Panginoon. Hindi kumplikado. Hindi masalimuot. Hindi nakapako sa iba't ibang pananaw.

Simple lang.

21 January 2007

No comments: