Peklat

Marami akong peklat sa katawan. Nagkalat. Iba't-ibang sugat. Iba't-ibang dahilan. Iba't-ibang paghilom. Peklat bunga ng chicken pox. Peklat bunga ng pagkabata. Peklat na dala hanggang sa ngayon.

Sa mga peklat na ito, isa ang katangi-tangi dahil kitang kita. Nasa noo. May pagka-Harry Potter. Sanhi ito ng pagsakay sa bisekleta. 5 years old ata ako noon. Pababa kami sa kaisa-isang aspaltong tulay ng Bulan. Kung may aspalto, may bato. At dahil sa maliit na batong parang bigla lang atang pumagitna sa humaharurot naming bisekleta, humantong ako sa klinikang duguan at amoy merthiolate kinatapusan.

Hindi tinahi ang sugat. Kaya noong natuto na akong maghilamos at gumamit ng salamin, nakita kong parang palaging may nakangiti sa akin. Peklat ko palang nakaukit. Peklat na di na kayang tapatan ng botox at libo-libong facial.

Pero, pasalamat din ako. At least, noong teen-ager na, may isang parte sa mukha kong parang isla sa gitna ng sangkatutak na tigidig. Parang ngumingiti na naman dahil di kayang tapatan ng Lyna.

Ganyan nga siguro ang layunin ng peklat, kung meron man. Ang maging palatandaan ng sugat na humilom. Ang maging paalala sa mga sugat na darating.

Mayroon tayong sari-saring peklat sa katawan. Nakikita man o hindi. Nasa balat man o nasa kailaliman. Sari-saring peklat na bunga ng kapalaloan o kayabangan. Sanhi ng tibay o kahinaan. Dahil sa udyok ng damdamin o natitirang kayamanan ng pusong nag-aalinlangan.

Maige ang magkaroon ng peklat kung minsan. Dahil pagkatapos ng sugat ay mayroong aral. Pagkatapos ng peklat ay mayroong karanasan.

Wala ng paharurot ng bisekleta, at baka bigla na namang umeksena ang batong kulang sa pansin. Ngunit dumating din ang araw na di na bisekleta ang hawak. Motorsiklo na. At nalaman kong kahit pala may sugat, patuloy pa rin ang karanasan. Kahit pala may sugat, patuloy pa rin ang buhay.

Tulad din ng karamihan sa atin. Sugatan, ngunit patuloy pa ring sumasangga sa iba't-ibang ibinato ng buhay. Peklatin, ngunit patuloy pa ring sumasagupa sa iba't-ibang tawag ng buhay.

19 October 2006

1 comment:

Felicissima said...

Hello Padre! Thanks for visiting my site and giving a word to my plans.
As ever, excellent homilist! God bless!

(I will link your site to my site.)

Felicissima