Ahas at Mansanas


Dalawang bagay ang hindi ko maubos isipin noon. Grade II ako sa CIC (o sa mahabang salita, Colegio de la Inmaculada Concepcion) sa Bulan, Sorsogon. Tuwing pupunta ako sa chapel sa second floor nandoon ang mahal na Birhen. Mata niya'y nakatitig sa kisame, habang sa kanyang paanan ay may isang ahas na parang natutuwang kumakain ng mansanas.

Una, ba't hindi nangingilabot ang mahal na Birhen na may ahas siyang natatapakan? Di ba karamihan sa atin ay takot sa ahas at sa kung ano mang gumagapang? Ang ahas palang ito ang dahilan kung ba't nalaman ni Eba at Adan na X-rated sila at hindi papasa sa MTRCB. Ahas ang nag-udyok na talikuran nila ang Panginoon. Ahas ang tukso na siyang nagpalikas sa kanila sa paraiso.

Dalawang hayop lang ang nagsalita sa Lumang Tipan. Yong isa bisero ni Balaam. At kung maituturing na hayop nga ang ahas na ito, itong ahas nga ang pangalawa. Hindi marunong lumuhod ang ahas dahil wala itong tuhod. At tulad ng tukso at kasalanan, karamihan sa kasamaang nakikita at nalalaman natin ay gumagapang sa ating lipunan at tahanan. Hindi biglaan. Ginagapang. Hindi daglian. Dahan-dahan.

Pangalawa, ba't mansanas? Kung Pasko lang mayroong nabibiling mansanas noon sa palengke ng Bulan. Naisip ko noon na mabuti pa ang ahas kahit hindi pasko, may mansanas. At buo pa. Samantalang kami noon. Kung may mansanas man sa noche buena ay pira-piraso pa.

Ang mansanas pala ang kinain muna ni Eba at siyang ibinigay rin kay Adan. Bago pa sila makagawa ng apple pie, nandiyan na ang Panginoon at tinatanong sila kung bakit nilabag nila ang Kanyang utos. At dahil sa mansanas, isa isang nagdatingan ang iba't ibang paglabag sa utos ng Diyos. Pagkainggit ni Cain kay Abel na humantong sa murder. Pagtaliwas sa pangangailangan ng karamihan na humantong sa delubyong baha. Pagnanasa ni Haring David kay Batsheba na humantong sa kamatayan ni Uriah, asawa ni Batsheba. At marami pang iba.

Kaya, siguro parang walang paki ang mahal na Birhen. Nakatingin siya sa kisame na parang binibilang kung ilan ang pako doon, o kung kinakailangang palitan na ng lawanit. Dahil sa pagtanggap niya bilang Ina ni Hesus at dahil sa sakripisyo ng ating Panginoon sa krus, wala ng lakas ang ahas. Di na makakapagsalita dahil nasa bibig niya ang mansanas.

3 October 2006

No comments: