Tao Po (Genesis 1 at 2)

sa biglaang pagdating
ng magkapatid na luha
na umahong pilit
sa bukid
ng pighati't dalita,
narinig ang tinig
na busilak
sa mundo ng liwanag
na ayaw pumuknit
sa araw na dakila,

umaga na.

19 September 2006

No comments: