Sibuyas

Marahil, hindi mo kilala si Pat. Ang kanyang pinagmulan o ang kanyang patutunguhan. Ang kanyang kinakasama o ang kanyang kinakain. Hindi ko rin siya kilala hanggang kahapon. Si Pat ay isang psychologist na speaker namin sa convocation. Isang manunuri ng isip, damdamin at baka puso. Dahil kay Pat nalaman ko ang sinabi ng isang Meister Eckhart, na mas sikat pa kay Pat.

Ang tao ay inihahalintulad, sabi ni Eckhart, sa isang ginawa ng Diyos na nababalot ng iba't ibang balat na kailangang talupan upang maunawaan. Balat ng kahiyaan. Balat ng pagtatampo. Balat ng galit. Balat ng pagmamahal. Balat ng pagmamalasakit. Balat ng pagkatao.

Parang sibuyas kung iisipin. Na habang binabalatan ang iba't ibang balot nito ay nahaharap ang tao sa iba't iba ring luha.

May katiyakan ang luha na kaakibat ng tao sa sandali ng kanyang kapanganakan. Kasabay ng luha ang sigaw na nagpapahiwatig ng buhay at pag-asa. Kasabay ng luha ang tinig na nagsasabing, "Narito ako upang harapin ang mundong ginagalawan mo."

Tulad din ng mag-asawang luha na sabay ang patak habang inihahanda ang lutuing panggisa, kung magigisa man. Luha habang hinihiwa ang sibuyas. Luha habang hinihiwalay ang iba't ibang balat. Luha habang inaalis ang iba't ibang balot.

Walang luha sa sibuyas kung walang biglaang paghiwalay. Walang luha sa sibuyas kung walang biglaang pagbalot at pagbalat.

Dahan dahan lang. Isa isang balat. Isa isang balot. Isa isang paghiwalay. Alam din siguro iyan ni Pat. At alam din natin iyan.

Ngunit sa totoo lang, nagiging mas makahulugan ang buhay kung nauunawaan ang iba't ibang bahagi nito. Iba't ibang balat, balot, balatkayo, baytang at bugtong. Isa isa lang.

Kilala mo man si Pat o hindi.

May hawak ka mang sibuyas o wala.

22 September 2006

No comments: