Babae at Biyernes

Maikli ang Gospel sa araw na ito. Inilista lang ni San Lukas ang mga pangalan ng babae na kasama ni Hesus. Mga alalay sila ng Panginoon. Di pa matatawag na mga choir members, dahil hindi pa nakabuo ng choir noon. Hindi naman Mother Butler’s Guild. Wala pang mga guild noon. At lalong hindi sila Catholic Women’s League. Wala pang mga Katoliko noon.

Basta, mga alalay sila ni Hesus. Babae. B-A-B-A-E.

Sa bawat umagang paggising ng bawat Hudyo noon, tatlong bagay ang pinapasalamatan nila sa Diyos: na hindi sila ipinanganak na katulong, na hindi sila ipinanganak na Hentil at hindi sila ipinanganak na babae. Male dominated at male manipulated ang lipunan noon. Bawal sa rabbi ang makipag-usap sa babae. Second class citizen ang babae. Hindi mapagkatiwalaan ang babae.

Kaya, naiiba talaga ang Panginoong Hesus. Hindi lang siya nakipag-usap sa mga babae, kasama pa niya ang mga babae sa kanyang mga lakad.

Paano kaya kung walang babae sa mundo? Kahit may mga bakla man na may pusong babae, iba pa rin ang tunay na chicks. Paano kaya kung biglang mawala ang babae sa mundo? Hindi lang ito hudyat ng katapusan ng mundo, kundi hindi na maipagpatuloy ang lahi nating mga kwentong kutsero.

Dahil kailangan ng lalaki ang babae. At kailangan din ng babae ang lalaki. Complementary ang kanilang mga tungkulin, hindi divisive. Pagkakaugnay hindi pagkakahiwalay.

Totoo ngang babae ang tumukso kay Adan. Eba ang kanyang pangalan. Ngunit babae rin ang siyang nagbalik sa atin galing sa kasalanan. Pangalan niya’y Maria.

Si Maria, babae. Si Isabel, nanay ni Juan Bautista at tiyahin ni Hesus, babae. Ang mga pinagaling ni Hesus sa Biblia, karamihan mga babae. Apat ang nailistang naroon sa paanan ni Hesus sa krus, tatlo roon ay babae.

Kaya, ngayong Biyernes pasalamatan natin ang mga babae sa ating buhay. Kung wala sila, walang halaga ang Sabado, ang Linggo, ang Lunes at ang mga darating pang araw, buwan, taon at siglo. Kung wala sila, paano natin mapapatunayan na lalaki pala tayo?

17 September 2004

No comments: