mendiola: 1987 at ngayon

sabay sa awit
ng murang gitara

utos at sigaw
nasunod at narinig

bala at ulan
sumabog at pumatak

sa dugong uhaw
sa adhikaing dangal

ng bayang pilay.

26 January 1987

No comments: